Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Simple Affiliate
Của Simple Apps
Phải có trang web cao cấp

Simple Affiliate

Của Simple Apps
Affiliate and influencer marketing made easy
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Simple Affiliate

    Track sales per affiliate/influencer - reward affiliates/influencers based on their performance
    Custom commissions - easily setup general and custom commisions
    Track payments to your affiliate/influencer
    Provide your affiliate/influencer a tracking dashboard
Simple Affiliate is your ticket to affiliate marketing! simple affiliate and influencer marketing solution for your store or booking services. With Simple affiliate, you can set up an affiliate portal for your store in under 5 minutes. How this works? 1. Influencers/affiliate sees about your program in your site and decide to become partners. 2. They enter to signup, and then get a link to pr promote your products! 3. You may choose how you wish to reward them. Affiliate marketing is an awesome non-expensive alternative to promote your products or services!
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày
GÓI Pro

$20

/tháng
Unlimited Affiliates
Track sales
Track payouts
Approve up to 50 sales per month
GÓI Pro Plus

$50

/tháng
Unlimited Affiliates
Track sales
Track payouts
Approve up to 200 sales per month
GÓI Unlimited

$100

/tháng
Unlimited Affiliates
Track sales
Track payouts
Approve 10,000 sales a month
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix