Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Shirtsy Dropship
Của Shirtsy Inc
Miễn phí

Shirtsy Dropship

Của Shirtsy Inc
Design and sell custom swag on your own store.
5.0 (1)
Miễn phí

Tổng quan về Shirtsy Dropship

    Design your custom products.
    We fulfill your orders
    Dropship your products
    Start your own clothing company.
Shirtsy provides the tools for a small business to thrive without the risk of storing inventory and product creation. - You just create the product and add it to your store, we will take care of the rest. - Tools to help you add any design to various products and sell on your store The Shirtsy app solves the main problem most small businesses have, inventory and shipping. On the shirtsy app you can create designs on our customizable products, add them to your store and we will make, ship and track the orders made from your store. Do you have artwork, paintings, or designs? Why not add them to merchandise. On the Shirtsy app you can make your merchandise and sell it in your store. We provide you with the design tool, and the products, you just have to add your design.
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này chỉ có sẵn cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix