Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Referrizer
Của Referrizer
Có gói miễn phí

Referrizer

Của Referrizer
All-in-one marketing automation platform.
1.8 (6)
Có gói miễn phí

Tổng quan về Referrizer

    Referral Marketing
    Website Pop-Up
    Reputation Management
    Email & Text Campaigns
With Referrizer, you get an automated marketing system that helps you generate new customers, increase repeat purchases and achieve long-term, sustainable results. It's an all-in-one communication platform that increases customer referrals, boosts customer retention and improves your Google reputation.
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này có sẵn cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI Free

Miễn phí

Website Lead Capture Pop-Up
Contact Management
Email Marketing
GÓI Custom

App-based

Choose which apps you want to use
Dynamic pricing based on # of contacts
Add additional apps with ease
GÓI Premium

$239

/tháng
Referral Program
Reputation Management
SMS Campaigns
Phone support with dedicated manager
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Referrizer.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix