Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
OnVoard: Product Recommender
Của OnVoard
Phải có trang web cao cấp

OnVoard: Product Recommender

Của OnVoard
Frequently Bought Together, Recently Viewed
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về OnVoard: Product Recommender

    14 Recommendation Logics - Plenty of product recommendation options to help you showcase related products.
    Product Upsell - Use logic like frequently bought together for product upsell and boost average order value.
    Social Proof Personalization - Generate more sales by adding social proofs to personalize product recommendations.
Why choose OnVoard Product Recommendation 1) Meta Labels The number one differentiation is that our product recommendations come with an option to display meta labels. Meta labels like "25% of customers bought this together" serves as social proofs to convince customers WHY they should add the product to cart. Below are some examples: - Frequently Bought Together: 25% of customers bought this together - Also Bought: 7.6X more likely to buy - Selling Out Soon: 3 units left - New Arrivals: Added 5 hours ago - Recently Sold: Last Sold 3 hours ago - Recently Viewed: Last Viewed 5 mins ago 2) 14 Types of Product Recommendations Gain access to our rich library of product recommendations. Each personalized recommendations can be easily set up in a plug-and-play manner. Below are types of product recommendations that we provide. - Frequently Bought Together - Also Bought - Similar Items - Recently Viewed - Handpicked Items - Best Selling - Trending - Selling Fast - Selling Out Soon - New Arrivals - Discounted Items - Top Rated - Recently Sold - Recently Reviewed
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI Basic

$14.9

/tháng
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi OnVoard.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix