Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
TapStitch: POD & Dropshipping
Của TapStitch
Cài đặt miễn phí

TapStitch: POD & Dropshipping

Của TapStitch
a print on demand 3D design and dropshipping
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về TapStitch: POD & Dropshipping

    Sign up for free—no subscription fees, you only pay for product fulfillment when you get an order.
    No order minimums— your customer buys a product and we fulfill the order on-demand
    Choose from 500+ premium products—customize t-shirts , jackets, hoodies, leggings, dresses, and more
    Easy & free design tool—simple drag and drop design tool with both target & all-over print options. Upload, Design, and Synchronize with your site for free
Tapstitch lets you dropship high-quality stylish apparel with zero upfront costs, no order minimums, boundless customisation, and speedy fulfilment. Try today. Start making money today: Design apparel quickly and easily on Tapstitch Add items to your store in a few clicks Tapstitch delivers directly to you or your customers in customizable packaging Dream it. Make it. Wear it.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI PRINT ON DEMAND PLAN

Pay as You Go

Sign up for free—no subscription fees, you only pay for product fulfillment when you get an order.
So sánh tất cả các gói

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix