Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
DSA: Product & Review Importer
Của Dropshipall
Phải có trang web cao cấp

DSA: Product & Review Importer

Của Dropshipall
Automate Your Drop Shipping business with DSA
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về DSA: Product & Review Importer

    You're just a click away to import products and reviews from Alibaba, Amazon, Aliexpress, Etsy, and many other lead websites to your store.
    Manage your products and reviews with ease. Edit product titles, descriptions, prices, images, variations and the reviews whenever needed.
    Update the inventory whenever you want. Pick the product to be updated and click the “Update Inventory” button. That's all you need to do.
    Order Fulfillment - Simplified ordering process through DSA. With just a click you can confirm your order on Amazon and Aliexpress.
Important: To use this app on your site, you need to add Wix Stores. DSA is a dropshipping app offering automated import products and reviews from top suppliers' websites such as Alibaba, Amazon, Aliexpress, Shein, and many others. Take your business to new heights with this automated dropshipping app. It allows you to import products, variants, and reviews to your store in the fastest way possible. Set up your store, import products and reviews to your store, start personalizing, and run your business. * Step 1: Install the DSA app to your store * Step 2: Download the DSA Chrome extension * Step 3: Import products and reviews to your store * Step 4: Customize them to create your desired store * Step 5: Start selling online
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 1 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI Starter

Miễn phí

Import 30 products
Import 300 product variants
Choose 100 product reviews
Supported 6 suppliers' platforms
GÓI Basic

$9.99

/tháng
Import 1000 products
Import 5000 product variants
Choose 5000 product reviews
Supported 11 suppliers' platforms
GÓI Business

$19.99

/tháng
Import 1000 products
Import 10000 product variants
Choose 20000 product reviews
Different SKU, Price, Quantity, Images
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Dropshipall.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix