Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
CSV Order Notifications
Của Prism Tech Studios
30 ngày dùng thử miễn phí

CSV Order Notifications

Của Prism Tech Studios
Adds CSV email notifications to your store
5.0 (2)
30 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về CSV Order Notifications

    When an order is placed, receive an email with an attached CSV containing all order details
    Receive a daily or weekly summary email with a CSV of all unfulfilled orders
    Receive a daily or weekly summary email with a CSV of all orders placed through the site
    Send notification to a custom email address
• Seamlessly integrate with third-party systems by automating operations with any system that accepts CSV data • Automatically receive data to use in order analysis • Receive data every time an order is placed. Receive an email notification with a CSV attachment containing key information like price, item, variant and shipping information • Regularly receive full email summary data. Choose to receive order summary CSV data on a daily or weekly basis • Receive reports on unfulfilled orders. Receive CSV summaries of all unfulfilled orders on a daily or weekly basis
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
Ứng dụng được phát triển bởiPrism Tech Studios


Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày
GÓI Order Notifications

$0.89

/tháng
Email alerts w/CSV for new orders
Regular email summaries of orders
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix