Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Clock
Của Darjex
Có gói miễn phí

Clock

Của Darjex
Add an analog clock for a unique look
Có gói miễn phí

Tổng quan về Clock

    Add multiple clocks for different time zones
    Select from a variety of clock design themes
    Customize clock colors and font styles
    Add custom caption and face text for each clock
Make your website stand out to visitors with a fun analog clock. Add several clocks to display different time zones and help your visitors know the time in different locations around the world.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

Select Time Zone
Change Clock Colors
GÓI Premium

$2.99

/tháng
Select Time Zone
Change Clock Colors
Multiple Clocks
Different Clock Themes
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix